Ikon för Rikstermbanken

parotis

svenska termer: parotis
öronspottkörtel
definition:

körtel som producerar saliv som utsöndras i munnen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008