Ikon för Rikstermbanken

neurohormon

svensk term: neurohormon
definition:

signalsubstans som är ett hormon och insöndras till kroppen från nervcellerna, så kallade neurosekretoriska celler, som vanligtvis är belägna i hjärnan

anmärkning:

Ett neurohormon skiljer sig från neurotransmittorer genom att de kan utöva sin effekt någon helt annanstans i kroppen. Neurotransmittorer påverkar oftast närliggande celler. Neurohormoner och neurotransmittorer överför information från en cell till en annan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008