Ikon för Rikstermbanken

mikroskopisk hematuri

svenska termer: mikroskopisk hematuri
mikrohematuri
förklaring:

Ej synligt blod i urinen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008