Ikon för Rikstermbanken

laktatacidos

svensk term: laktatacidos
definition:

minskat pH i blodet som beror på förhöjd halt mjölksyra

anmärkning:

Kan förekomma vid diabetes och chocktillstånd.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008