Ikon för Rikstermbanken

kiral

svensk term: kiral
förklaring:

Om en molekyl är kiral betyder det att den inte är identisk med sin spegelbild även om atomsammansättningen i sig är densamma. En bra jämförelse är höger och vänster hand som ju inte är identiska med varandra utan just varandras spegelbilder.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008