Ikon för Rikstermbanken

katarral

svensk term: katarral
definition:

som avser eller hör ihop med katarr, exempelvis en katarral infektion

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008