Ikon för Rikstermbanken

hypofarynx

svensk term: hypofarynx
definition:

nedre delen av svalget

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008