Ikon för Rikstermbanken

hemofiltrationsvätska

svensk term: hemofiltrationsvätska
definition:

vätska innehållande salter som ges i blodet vid hemofiltration och hemodiafiltration

anmärkning:

Vid hemofiltration renas blodet genom att slaggprodukter filtreras bort. Samtidigt försvinner även en stor mängd vätska och salter från blodet. Som kompensation för vätske- och saltförlusten ges en hemofiltrationsvätska.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008