Ikon för Rikstermbanken

compassionate use

svensk term: compassionate use
förklaring:

När ett läkemedel eller terapi som ännu inte blivit slutgiltigt godkänt får användas för att behandla extremt sjuka individer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008