Ikon för Rikstermbanken

bikarbonatjon

svenska termer: bikarbonatjon
vätekarbonat
förklaring:

Bikarbonat är detsamma som vätekarbonat. Det kemiska beteckningen är HCO³⁻. Vätekarbonatjonerna är viktiga för att upprätthålla syra–basbalansen i kroppen genom att vätekarbonat kan neutralisera det som är surt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008