Ikon för Rikstermbanken

antityreoid

svensk term: antityreoid
förklaring:

Ett läkemedel med antityreoid/tyreostatisk effekt hämmar sköldkörtelns produktion av s.k. tyreoideahormon. Sådana läkemedel är användbara vid för hög produktion av tyreoideahormoner, s.k. hypertyreos.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008