Ikon för Rikstermbanken

androgenblockad

svensk term: androgenblockad
förklaring:

Androgenblockad innebär att man stoppar effekten av androgener, dvs. de manliga könshormonerna. Total androgenblockad erhålls om man dels genomför en kastration, samt blockerar de ställen i kroppen där de manliga könshormonerna utövar sin effekt. Detta är bl.a. användbart vid prostatacancer, där tumörerna ofta stimuleras av de manliga könshormonerna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008