Ikon för Rikstermbanken

akut dystoni

svensk term: akut dystoni
förklaring:

En s.k. extrapyramidal biverkning av neuroleptika (läkemedel mot psykos). Symtomen är smärtsamma kramper i ögon-, svalg- och halsmusklerna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008