Ikon för Rikstermbanken

alunskiffer

svensk term: alunskiffer
definition:

lerskiffer med hög halt av organiskt material (bitumen) och hög svavelhalt av alunskiffer har i landet tidigare framställts alun KAl₃(SO₄)₂ ·(OH) ₂

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998