mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt som består av berg eller jord  
övriga språk: de, en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt, bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: da, de, en, es, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Bergteknisk ordlista | 1979
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geoteknisk ordlista | 1975
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Vattenordlista 2 | 1970
djupt tjälad mark sv
övriga språk: en
källa: Jordbruksverket, Enheten för handel och marknad: Termlista svenska-engelska | 2005
grön mark sv
övriga språk: en
källa: Jordbruksverket, Enheten för handel och marknad: Termlista svenska-engelska | 2005
kommunal mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017
kommunal mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Kraftringen: Parlör för nyanlända energiexperter | 2016
obevuxen mark sv
övriga språk: en
källa: Jordbruksverket, Enheten för handel och marknad: Termlista svenska-engelska | 2005
platta på mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017
platta på mark sv
definition: konstruktionselement bestående av en platta som uteslutande bärs av den underl ...  
övriga språk: en
källa: Svenska Betongföreningen: Betongteknisk ordlista | 2012
prickad mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017
Trade Mark sv Trade Mark en
förklaring: Markeringen ™ i direkt anslutning till namnet på en vara innebär att namnet är ...  
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
vattenmättad mark sv
övriga språk: en
källa: Jordbruksverket, Enheten för handel och marknad: Termlista svenska-engelska | 2005