Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: forskningspark
note:

På svenska finns andra tänkbara uttryck för engelskans science park och research park, t.ex. forskningsby, teknikpark, forskarpark, teknik- och forskningspark.

english terms: science park
research park
 
source: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2018
Comments on this entry?
New search  

ID=306104