Details for a source

Sources > Source
title Landstingens ledningsförmåga – Vid allvarlig händelse. Handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder
shorter title Landstingens ledningsförmåga – Vid allvarlig händelse
document number MSB 0036-09
release year 2010
release number 1.1 2010-09-13
link http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0036-09_Landstingens_ledningsformaga.pdf
place Ordförklaringar och definitioner, s. 55–56
posted/latest change 2010-11-09
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap