Details for a source

Sources > Source
title Saneringsmanual för olja på svenska stränder
document number MSB 0134-09
release year 2010
link http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0134_09_Saneringsmanual.pdf
place Ordlista, s. 107–108
posted/latest change 2010-11-08
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
writer Lars Synnerholm