Details for a source

Sources > Source
title Handbok. Förvaring av explosiva varor
document number MSB 0178-10
release year 2010
link http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0178-10_Handbok_explosiva_varor.pdf
place Definitioner, s. 42–43
posted/latest change 2010-11-08
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
writer Lars Synnerholm