Details for a source

Sources > Source
title Olyckor & kriser 2009/2010
document number MSB 0170-10
release year 2010
link http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0170_10_Olyckor_och_kriser_2009%202010.pdf
place Bilaga 1 Begreppsöversikt, s. 103
posted/latest change 2010-11-08
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
writer Lars Synnerholm