Details for a source

Sources > Source
title Naturgas. Kunskapssammanställning
shorter title Naturgas
release year 2005
place Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82
background Huvudkällor: Gasmarknadsplattformen (2004), Svenska Gasföreningen Leverantörskommentar Nedan ges kortfattade förklaringar till begrepp som används inom naturgasområdet. Svenska Gasföreningen påpekar dock att ”för närvarande befinner sig förberedelserna inför det kommande avregleringssteget av den svenska naturgasmarknaden i en intensiv fas. Bl.a. pågår arbete med att revidera och uppdatera de begrepp som den svenska gasbranschen använt under tidigare faser av utvecklingsarbetet inför marknadsöppningen. Detta innebär att vissa av de begrepp, uttryck och skrivningar som använts hittills, sannolikt kommer att ändras i samband med den nya naturgaslagens ikraftträdande och efterföljande förordningar och föreskrifter.
posted/latest change 2010-11-03
number of terminological entries 47
 
publisher
organisation Energigas Sverige
writer Naturvårdsverket