Details for a source

Sources > Source
title Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda svenska exempel
shorter title Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter
release year 2008
link http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Rapporter/BiogasinfoSvGodaExempel.ashx
place Ordförklaringar, s. 24
secretariat comment Engelska termer och definitioner hämtade från http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Rapporter/BiogasinfoEngGodaExempel.ashx (Terminology, p. 24).
posted/latest change 2010-11-03
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Energigas Sverige
writer Sweco