Details for a source

Sources > Source
title Hantering av likviditetsrisk – vägledning för kreditinstitut och värdepappersbolag
release year 2007
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/FFFS_200010_likviditetsrisk.pdf
place Bilaga 1, s. 7
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Finansinspektionen