Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens allmänna råd om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2000:10
release year 2000
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2000/FFFS0010.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Finansinspektionen