Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2005:9
release year 2005
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2005/FFFS0509.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Finansinspektionen