Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2006:18
release year 2006
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/10_konsoliderad_version/2006/FFFS0618K.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Finansinspektionen