Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2007:4
release year 2007
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2007/FFFS0704.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Finansinspektionen