Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags och tjänstepensionskassors skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2008:16
release year 2008
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2008/fs0816_ny.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansinspektionen