Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2008:23
release year 2008
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2008/fs0823.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansinspektionen