Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2009:1
release year 2009
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/fs0901.pdf
secretariat comment Ändrad enligt FFFS 2010:5.
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansinspektionen