Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2009:7
release year 2009
link http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/fs0907__.pdf
posted/latest change 2010-10-28
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Finansinspektionen