Details for a source

Sources > Source
title Punktskatterna, Reformerade betalningsregler m.m.
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2000:46
release year 2000
link http://data.riksdagen.se/fil/88076D8B-F7FC-47AC-8A46-CF86D42592E4
place Centrala begrepp i cirkulationsdirektivet, s. 161–162
background I direktivet definieras inledningsvis vissa begrepp som är centrala för förståelsen av förfarandereglerna.
posted/latest change 2010-10-22
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Finansdepartementet. Punktskatteutredningen