Details for a source

Sources > Source
title Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor
document number LIFS 2002:1
release year 2002
link http://www.lotteriinsp.se/PageFiles/6612/LIFS%202002%201.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Lotteriinspektionen