Details for a source

Sources > Source
title Förslag till Svensk Klimatstrategi - Klimatkommitténs betänkande
shorter title Förslag till Svensk Klimatstrategi
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2000:23
release year 2000
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/33/8adeda2d.pdf
place Ordförklaringar och begrepp, s. 581–584
posted/latest change 2010-10-22
number of terminological entries 59
 
publisher
organisation Miljödepartementet