Details for a source

Sources > Source
title Mera värde för pengarna
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2001:31
release year 2001
link http://www.regeringen.se/contentassets/84b133e59d47414cbd4890450804f99c/mera-varde-for-pengarna
place Begreppsdefinitioner, s. 47–49
posted/latest change 2010-10-22
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Finansdepartementet. Upphandlingskommittén