Details for a source

Sources > Source
title Kemikalieinspektionen – Översyn av verksamhet, resurser och finansiering
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2001:4
release year 2001
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/17/d188b8e3.pdf
place Definitioner, s. 39
posted/latest change 2010-10-22
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Miljödepartementet