Details for a source

Sources > Source
title Ägande och struktur inom jord och skog
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2001:38
release year 2001
link http://www.regeringen.se/contentassets/91578a67553844efa0957d141ab1189f/agande-och-struktur-inom-jord-och-skog
place s. 27–28
posted/latest change 2010-10-22
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Jordbruksdepartementet. Jordförvärvsutredningen