Details for a source

Sources > Source
title Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 §§ lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009
shorter title Allmänna råd – Bingo
document number Diarienummer: 534/2008
release year 2008
link http://www.lotteriinspektionen.se/upload/laddahem/Regelverk/Allm%C3%A4nna%20r%C3%A5d%20bingo%20fr%C3%A5n%20och%20med%202009.pdf
place s. 3
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Lotteriinspektionen