Details for a source

Sources > Source
title Plan- och bygglag (2010:900)
shorter title Plan- och bygglag
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2010:900
release year 2010
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:900
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-09-01
number of terminological entries 18
 
publisher
organisation Miljödepartementet