Details for a source

Sources > Source
title Ja till fyrverkerier – men med färre skador
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1999:128
release year 1999
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/24/c1d2811c.pdf
place Definitioner, s. 29–31, 82
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet. Betänkande av Pyroteknikutredningen