Details for a source

Sources > Source
title Konvergens och förändring. Samordning av lagstiftningen för medie- och telesektorerna Titel.kortform
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1999:55
release year 1999
link https://data.riksdagen.se/fil/AB720C88-50A5-4A21-A499-E441114C3526
place Förkortningar och ordförklaringar, s. 7–11
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 18
 
publisher
organisation Kulturdepartementet. Betänkande från Konvergensutredningen