Details for a source

Sources > Source
title Internationell konflikthantering – att förbereda sig tillsammans
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1999:29
release year 1999
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/23/5dd25588.pdf
place Terminologi och avgränsningar, s. 22–23
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet. Betänkande av utredningen Samordnaren av utbildning för internationella insatser