Details for a source

Sources > Source
title Utjämning av LSS-kostnader
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2002:103
release year 2002
link http://www.regeringen.se/contentassets/c155ba14bebf403c8a84825899ae6bca/utjamning-av-lss-kostnader
place Ordlista, s. 17–19
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 18
 
publisher
organisation Finansdepartementet. Kommittén för utjämning av LSS-kostnader