Details for a source

Sources > Source
title Människosmuggling och offer för människohandel
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2002:69
release year 2002
link http://www.regeringen.se/contentassets/11b51d6cb3ab40e8b73eac3486c6107f/del-1---missiv-till-och-med-kapitel-4
place Definitioner, s. 99–100
posted/latest change 2010-08-20
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Justitiedepartementet, Anhörigkommittén