Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Gravida och ammande arbetstagare
superior title Excerpter ur myndighetsföreskrifter
document number AFS 2007:5
release year 2007
link http://www.av.se/dokument/afs/afs2007_05.pdf
place Ordlista
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket