Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om laser samt allmänna råd om
shorter title Laser
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 1994:8
release year 1994
link http://www.av.se/dokument/afs/afs1994_08.pdf
place Begreppsförklaringar
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket