Details for a source

Sources > Source
title Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Arbete i stark värme
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 1997:2
release year 1997
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS1997_02.pdf
place Ordlista, s. 24–28
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 24
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket