Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning
shorter title Artificiell optisk strålning
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2009:7
release year 2009
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2009_07.pdf
place Definitioner, s. 6
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket