Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Sprängarbete
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2007:1
release year 2007
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2007_01.pdf
place Bilaga 3, Ordlista, s. 43–44
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket