Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2006:7
release year 2006
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_07.pdf
place Definitioner, s. 5
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-07-02
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket